Choď na obsah Choď na menu
 


Beafortova stupnica.

Rýchlosť vetra v stupnici platí pre štandardnú výšku 10 metrov nad zemou vo voľnom teréne. Berie sa pritom do úvahy 10 minútový  rýchlostný priemer (aby bolo možné porovnávať s meraniami na meteorologických staniciach). Stará stupnica mala mierne odlišné škálovanie, účinky vetra na predmety v nej boli porovnávané s priemermi meranými v šesť metrovej výške nad terénom (Rýchlosť vetra v prízemných vrstvách atmosféry sa zmenšuje s klesajúcou výškou v dôsledku trenia o zemský povrch až po určitú hladinu, kde dosahuje nulovú hodnotu. Výška tejto hladiny sa pokladá za parameter drsnosti terénu). Beaufortov stupeň sa používal kedysi aj ako jednotka rýchlosti vetra, najmä u námorníctva. Táto jednotka mala názov ball. Pôvodná stupnica bola totiž zostavená podľa účinkov vetra na morskú hladinu a intenzitu vlnobitia.

Beaufortov
stupeň (ball)
Označenie vetra Rýchlosť vetra Účinky vetra
0 Bezvetrie 0,0 až 0,2 m/s
1 km/h
Dym vystupuje priamo hore.
1 Vánok 0,3 - 1,5 m/s
1 - 5 km/h
Smer vetra možno rozoznať podľa pohybu dymu, vietor však neúčinkuje na veternú koruhvu.
2 Slabý vietor 1,6 - 3,3 m/s
6 - 11 km/h
Vietor cítiť na tvári. Listy stromov šelestia.
3 Mierny vietor 3,4 - 5,4 m/s
12 - 19 km/h
Listy stromov a vetvičky sú v trvalom pohybe. Vietor napína zástavky.
4 Dosť čerstvý vietor 5,5 - 7,9 m/s
20 - 28 km/h
Vietor zdvíha prach a kúsky papierov. Pohybuje menšími vetvami.
5 Čerstvý vietor 8,0 - 10,7 m/s
29 - 38 km/h
Listnaté kry sa začínajú hýbať. Na stojatých vodách sa tvoria menšie vlnky so spenenými hrebeňmi.
6 Silný vietor 10,8 - 13,8 m/s
39 - 49 km/h
Vietor pohybuje hrubšími vetvami. Telegrafné drôty svištia, používanie dáždnikov je obtiažne.
7 Prudký vietor 13,9 - 17,1 m/s
50 - 61 km/h
Vietor pohybuje celými stromami. Chôdza proti vetru je obtiažna.
8 Búrlivý vietor 17,2 - 20,7 m/s
62 - 74 km/h
Vietor odlamuje vetvy. Chôdza proti vetru je normálne nemožná.
9 Víchrica 20,8 - 24,4 m/s
75 - 88 km/h
Vietor spôsobuje menšie škody na stavbách. Strháva komíny a škridlice zo striech domov.
10 Silná víchrica 24,5 - 28,4 m/s
89 - 102 km/h
Vyvracia stromy a spôsobuje značné škody na domoch.
11 Mohutná víchrica 28,5 - 32,6 m/s
103 - 117 km/h
Spôsobuje rozsiahle škody a spustošenie krajiny
12 Orkán 32,7 m/s a viac
nad 118 km/h
Ničivé účinky. V našich šírkach sa vyskytuje pri mimoriadne hlbokých tlakových nížach, v južných šírkach pri tropických tlakových nížach - hurikánoch a tajfúnoch.

 

 

 

 

Obrázok